Polscy obywatele wyjeżdżający do Japonii w celach turystycznych na okres do 90 dni oraz w celach służbowych (spotkania, konferencje) nie muszą starać się o wizę. Umożliwia to umowa z 1999 roku o częściowym zniesieniu obowiązku wizowego.

W przypadku wyjazdów w celach zarobkowych, na szkolenia i na stypendia wiza jest wymagana.

Japonia | Wiza jest potrzebna, gdy wybieramy się do Japonii na dłużej niż 90 dni lub w celach nieturystycznych

Japonia | Wiza jest potrzebna, gdy wybieramy się do Japonii na dłużej niż 90 dni lub w celach nieturystycznych (Narita International Airport Terminal 1 (NRT/RJAA) by Hideyuki KAMON na licencji CC BY-SA 2.0)

Ubiegając się o wizę należy przedłożyć w ambasadzie razem z wnioskiem wizowym:

  • ważny paszport,
  • zdjęcie o wymiarach 4,5 x 4,5 cm, na jasnym tle, na wprost, bez nakrycia głowy,
  • inne potrzebne dokumenty – kontakt z działem konsularnym ambasady.

Ważność wizy

Wiza zachowuje ważność przez 3 miesiące od daty wystawienia i w tym czasie musi nastąpić wjazd do Japonii. Natomiast okres pobytu zaznaczony na wizie liczy się nie od daty wydania wizy, ale od momentu przekroczenia japońskiej granicy.

Obywatele polscy otrzymują wizy jednorazowe. Planując podczas pobytu w Japonii powrót do kraju na święta, trzeba w biurze imigracyjnym otrzymać zezwolenie na powtórny wjazd. Bez tego zezwolenia taka osoba jest traktowana jak zwykły turysta i może pozostać w Japonii jedynie przez 90 dni.

Uwagi

  • Wpisy dzieci do paszportów rodziców są od 26.06.2012 r. nie ważne. Każe dziecko musi posiadać własny paszport.
  • Od 20 listopada 2007 r. Japonia pobiera od cudzoziemców dane biometryczne (zdjęcie twarzy i odciski palców) przy wjeździe. Wyjątkiem są osoby poniżej 16 roku życia oraz dyplomaci i goście państwowi.
  • W Japonii istnieje obowiązek posiadania paszportu przez cudzoziemca. Każdy cudzoziemiec przebywający na ternie Japonii zobowiązany jest posiadać przy sobie paszport. Stwierdzenie braku dokumentu grozi aresztowaniem i wysoką grzywną.
    • Ponieważ przepisy wjazdowe mogą się zmieniać, aktualne i wiążące informacje można otrzymać w ambasadzie albo w konsulacie generalnym.

Japonia | Wiza zachowuje ważność przez 3 miesiące od daty wystawienia

Japonia | Wiza zachowuje ważność przez 3 miesiące od daty wystawienia (Passport and Luggage by Sean MacEntee na licencji CC BY 2.0)

Szczególne przepisy celne

Zabronione jest wwożenie broni i amunicji, narkotyków i środków odurzających, fałszowanych pieniędzy, przedmiotów naruszających zasady publicznego bezpieczeństwa albo moralności (pornografia), albo też prawa autorskie, patenty, znaki firmowe itd.

Bez cła każda osoba powyżej 20 lat może przewieźć na teren Japonii 3 butelki (po 0,76 l) napojów alkoholowych, 400 papierosów albo 100 cygar, albo 500 g tytoniu i dwie uncje perfum. Inne towary mogą być wwiezione do wartości 200 000 jenów.

Przywóz i wywóz gotówki i papierów wartościowych o wartości powyżej 1 mln jenów oraz metali szlachetnych (złota o czystości powyżej 90%) powyżej 1 kg podlega obowiązkowi zgłoszenia.

Zainteresują Cię również

Telefonowanie i Internet w Dubaju Telefonowanie i Internet w Dubaju
Telefonia w Dubaju – zarówno stacjonarna, jak i komórkowa – jest własnością Etisalatu (Emirates Telecommunication...
Klimat i pogoda w Dubaju Klimat i pogoda w Dubaju
Zjednoczone Emiraty Arabskie należą do najgorętszych państw świata. Średnia temperatura latem w Dubaju to aż 42°C...
Klimat Hiszpanii Klimat Hiszpanii
Hiszpania jest krajem kojarzonym głownie ze słoneczną pogodą i wysokimi temperaturami, jednak w niektórych jej...
Dubaj – podstawy Dubaj – podstawy
Dubaj to jeden z siedmiu emiratów tworzących Zjednoczone Emiraty Arabskie – niezbyt duże państwo leżące na...
Język maltański – rozmówki Język maltański – rozmówki
Język maltański jest oficjalnym językiem Malty. Maltańczycy mogą pochwalić się również doskonałą znajomością języka...
Kiedy jechać do Norwegii? Kiedy jechać do Norwegii?
Chociaż Norwegia leży na tej samej szerokości geograficznej co Alaska, na większej części terytorium kraju panuje...