Historia relacji Turcji ze wspólnotą europejską sięga lat 60. W 1963 r. Turcja stała się członkiem stowarzyszonym EWG. Oficjalną aplikację o włączenie do Unii Turcja złożyła w 1987 r. W 1995 r. podpisana została unia celna, a w 1999 r. Turcja uzyskała oficjalny status kraju kandydującego do członkostwa.

Turcja - Stambuł | Historia relacji Turcji ze wspólnotą europejską sięga lat 60.
Turcja - Stambuł | Historia relacji Turcji ze wspólnotą europejską sięga lat 60. (by illegale na licencji Freeimages)

Parlament turecki wdrożył zmiany w ustawodawstwie, dzięki którym prawo tureckie ma spełniać kryteria kopenhaskie.

Zniesiono zakaz używania języka kurdyjskiego, ograniczono udział wojska we władzy, wprowadzono zmiany w kodeksie cywilnym, utrudniono rozwiązywanie partii politycznych, zniesiono karę śmierci i wpisano do konstytucji prawo do sprawiedliwego procesu.

Mimo to Ankara słyszy coraz to późniejsze prognozowane terminy akcesji. Dlaczego Unia zdaje się prowadzić z Turcją niekończącą się grę?

Kwestie sporne

Państwa przeciwne wstąpieniu Turcji do UE najczęściej wysuwają następujące argumenty:

  • nasilenie się migracji Turków do Europy w poszukiwaniu pracy
  • zbyt słaba sytuacja ekonomiczna Turcji
  • odmienność kulturowa muzułmańskiej Turcji i chrześcijańskiej Europy
  • polityka turecka względem Kurdów
  • kwestia Cypru Północnego
  • nieuznawanie przez Turcję za ludobójstwo zbrodni dokonanej na ludności ormiańskiej w czasie I wojny światowej
  • tylko 3% powierzchni Turcji leży w Europie – zachęciłoby to państwa nieeuropejskie do ubiegania się o członkostwo

Turcja | Parlament turecki wdrożył zmiany w ustawodawstwie, dzięki którym prawo tureckie ma spełniać kryteria kopenhaskie
Turcja | Parlament turecki wdrożył zmiany w ustawodawstwie, dzięki którym prawo tureckie ma spełniać kryteria kopenhaskie (by Murat Cokal Murat Cokal na licencji Freeimages)

Do państw przeciwnych wstąpieniu Turcji do Unii należy Francja, która żąda uznania ludobójstwa Ormian (diaspora ormiańska ma duży wpływ na politykę francuską). Mówi się jednak, że główną bolączką Francji byłaby utrata na rzecz Turcji silnej pozycji w UE.

Nie wszystkie argumenty stawiane przez państwa są argumentami silnymi. Wzrost PKB w Turcji jest identyczny jak wzrost w Rumunii w chwili przystąpienia tego kraju do UE, a gospodarka turecka nie odbiega zbytnio od mniej bogatych krajów Unii.

W kwestii Kurdów Turcja poczyniła duże zmiany w ustawodawstwie i polityce, lecz o tym fakcie w Europie jest dużo ciszej niż o wcześniejszych przejawach dyskryminacji.

Kwestią niezwykle trudną jest sprawa Cypru. Powstała w  latach 70. Turecka Republika Cypru Północnego jest uznawana tylko przez Turcję. Ankara nie uznaje natomiast Republiki Cypru (części południowej, członka UE). Nie powiódł się plan zmierzający do unifikacji wyspy – poparła go Turcja i Cypr Północny, odrzuciła go jednak część grecka.

Kwestia Cypru stała się przyczyną częściowego zawieszenia negocjacji Unii z Turcją.

Państwa takie jak Francja, Niemcy czy Austria, które mają kłopoty z niezintegrowanymi imigrantami z krajów muzułmańskich, wysuwają często argument o przynależności Turcji do innego kręgu kulturowego oraz o kłopotach w przypadku zwiększonej migracji. Co ciekawe, Szwecja i Wielka Brytania, które są również jednymi z głównych celów emigrantów, popierają starania Turcji o członkostwo.

Argumenty na rzecz Turcji

Zwolennicy wstąpienia Turcji do Unii tłumaczą, że przyczyniłoby się ono do zwiększenia szans na stabilizację w krajach Bliskiego Wschodu i Kaukazu. Turcja należy do najbardziej wpływowych krajów w regionie, a jako członek Unii reprezentowałaby tam politykę wspólnoty.

Podkreśla się również rolę Turcji jako pokojowego pomostu między dwoma religiami i cywilizacjami.

Turcja jest ponadto krajem o bogatych zasobach naturalnych. Przyjęcie Turcji przyniesie Europie korzyści gospodarcze.

Turcja - Kapadocja | Zwolennicy wstąpienia Turcji do Unii podkreślają jej rolę jako pokojowego pomostu między dwoma religiami i cywilizacjami
Turcja - Kapadocja | Zwolennicy wstąpienia Turcji do Unii podkreślają jej rolę jako pokojowego pomostu między dwoma religiami i cywilizacjami (by Raquel Ponte Raquel Ponte na licencji Freeimages)

Zainteresują Cię również

Telefonowanie i Internet w Dubaju Telefonowanie i Internet w Dubaju
Telefonia w Dubaju – zarówno stacjonarna, jak i komórkowa – jest własnością Etisalatu (Emirates Telecommunication...
Dubaj – placówki dyplomatyczne Dubaj – placówki dyplomatyczne
Jeszcze niedawno najbliższa placówka ZEA mieściła się w Berlinie. W Polsce Ambasada Zjednoczonych Emiratów...
Najważniejsze święta religijne i państwowe w Dubaju Najważniejsze święta religijne i państwowe w Dubaju
Większość dni wolnych od pracy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich związana jest obchodami świąt muzułmańskich...
Historia Chin Historia Chin
Mówiąc o historii Chin należy brać pod uwagę obszar kulturowy i językowy, a nie tylko obecnie istniejąca Chińską...
Flaga, herb i hymn narodowy Chorwacji Flaga, herb i hymn narodowy Chorwacji
Flagę Chorwacji tworzą trzy poziome pasy w kolorach: czerwonym, białym i niebieskim. W samym centrum umieszczony...
Muzułmanie w Dubaju Muzułmanie w Dubaju
Islam jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich religią państwową, i określany jest jako taki przez konstytucję. W...