Zwierzęta

W epoce predynastycznej ludność Egiptu czciła tzw. numina, które możemy określić jako luźny, bezosobowy związek formy i siły. W czasach po zjednoczeniu Egiptu numina stają się bóstwami.

Sudak leży na południowo-wschodnim wybrzeżu Krymu, można powiedzieć – na styku południowego i wschodniego wybrzeża. Ta część wybrzeża Krymu różni się rzeźbą terenu od części południowej, która składa się z łańcuchów górskich, kończących się na wschodzie masywem Karabi-jajła.

Wielbiciele bujnej flory poczują się w Portugalii jak w raju, nie bez powodu bowiem zwana jest ona „ogrodem botanicznym Europy”.

Położenie geograficzne Ukrainy, jej szczególne ukształtowanie geologiczne, klimat i liczne rzeki są czynnikami sprzyjającymi istnieniu ogromnej różnorodności świata zwierząt.

Fauna Turcji jest niezwykle bogata. W każdym regionie spotkać można przedstawicieli najróżniejszych gatunków zwierząt, których łącznie wyróżnia się ponad 80 tysięcy.