Pierwszym, o którym wiadomo, że łączy historię polską i czeską jest panujący w XIII wieku jest urodzony w Pradze Wacław II Czeski, znany także w polskiej wersji jako Więcław.

Polakom może jego rządy nie kojarzą się zbyt dobrze, bo raczej z okupacją bardziej niż ze sprawiedliwością, jakkolwiek dla Czechów ten władca z rodu Przemyślidów był i nadal jest narodowym wzorcem.

Praga | Pomnik króla Wacława przed Muzeum Narodowym

Praga | Pomnik króla Wacława przed Muzeum Narodowym (P1110596 by SaraYeomans na licencji CC BY 2.0)

Wacław II

Wacław II został osierocony przez ojca kiedy miał siedem lat. Było to w roku 1278 i aż do roku 1285, kiedy to czternastoletni Wacław zakończył okres regencji i mógł objąć ster rządów, sprawowanych wcześniej przez Ottona Brandenburskiego, wielkiego magnata osobiście namaszczonego przez cesarza. Wacław II okazał się władcą potężnym i wojowniczym. W okresie swoich może nie nazbyt długich, ale intensywnych rządów zdążył podbić Małopolskę, rozpoczął proces przyłączania Śląska do swego terytorium (a uczynił to za pomocą wymuszenia hołdów przez tamtejszych książąt) zaś ukoronowaniem jego wysiłków stało się opanowanie Wielkopolski w 1295 roku. Na króla Czech koronował się w 1297 roku zaś koronę polską zdobył w roku 1300. Żył jeszcze pięć lat.

Przyczyną śmierci młodego króla (34 lata) była gruźlica. Tron polski i czeski pozostawił swojemu czternastoletniemu wówczas synowi Wacławowi III, którego jednak rok później brutalnie zamordowano. Wacław II miał 2 żony i jedenaścioro oficjalnych potomków.

Karol IV

Karol IV – to król legenda. Także urodzony w Pradze w 1316 roku, wnuk słynnego Wacława II, syn jego córki Elżbiety. To nie tylko król czeski, ale także margrabia Brandenburga i późniejszy cesarz rzymski (od 1355). Panowanie rozpoczął stosunkowo późno – mając już 31 lat. Karol miał od razu ciężką sytuację: epidemia dżumy, szalejące ceny w państwie, strajki i społeczne niezadowolenie. W 1348 roku, ufundował Uniwersytet, później wzniósł zamek Karlstein i zbudował słynny półkilometrowy most, dziś tak chętnie odwiedzany przez rzesze turystów a znany jako Most Karola. Karol IV był czterokrotnie żonaty, doczekał się oficjalnie dwanaściorga dzieci i jednego nieślubnego syna. Zmarł w wieku 62 lat.

Rudolf II

Rudolf II – panował od 1575 roku, ale nazwanie go jedynie królem czeskim to znaczący nietakt. Ten potomek dynastii Habsburgów oficjalnie bowiem nosił tytuł cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, króla Czech i Węgier. W roku 1583 roku na stałe osiedlił się w Pradze, przenosząc tutaj swoją siedzibę i przyczyniając się do gospodarczego oraz kulturalnego rozwoju czeskiej stolicy. Niestety władca nie doczekał się legalnego potomka. Całe życie owładnięty był obsesją na punkcie przepowiedni oraz wróżb. Te cechy osobowości odziedziczył potem jego syn z nieprawego łoża, znany w historii jako morderca – psychopata. Rudolf II zmarł w 1612 roku, od kilku lat będąc jedynie tytularnym cesarzem. Korony czeskiej zrzekł się bowiem na korzyść brata Macieja.

Praga | Pomnik Wacława

Praga | Pomnik Wacława (Good King Wenceslas by Thomas Quine na licencji CC BY 2.0)

Zainteresują Cię również

Zamek Hrabiego Draculi Zamek Hrabiego Draculi
Chyba nie ma świecie osoby, której Rumunia, a w szczególności Transylwania, nie kojarzyłaby się z legendarnym...
Koptowie - wspólnota chrześcijańska w Egipcie Koptowie - wspólnota chrześcijańska w Egipcie
Koptowie stanowią jedną z najstarszych wspólnot chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie. Są też najliczniejszą grupą...
Bodhi – Drzewo Oświecenia Bodhi – Drzewo Oświecenia
Powszechne jest przekonanie, że Siddhattha doznał Oświecenia podczas medytacji u stóp drzewa. W przekazach Buddy o...
Muzeum Brytyjskie (British Museum) Muzeum Brytyjskie (British Museum)
Gdzie poza Grecją znajdziemy jedną z oryginalnych kariatyd Erechtejonu? W British Museum. Gdzie poza Egiptem...
Majdan Niepodległości w Kijowie Majdan Niepodległości w Kijowie
Miejscem o wyjątkowym znaczeniu jest dla mieszkańców Kijowa Plac Niezależności. To tutaj odbywają się wszystkie...
Kreml Moskiewski Kreml Moskiewski
Rosyjskie określenie „Kreml” odnosi się do grodów warownych i fortec, a także jest synonimem władz rosyjskich....