Katedra świętego Piotra i Najświętszej Marii Panny w Kolonii jest największym kościołem tego miasta i bodaj najpiękniejszym w całych Niemczech. Historia katedry jest niezwykle bogata.

Niemcy | Katedra Świętego Piotra i Najświętszej Marii Panny w Kolonii

Niemcy | Katedra Świętego Piotra i Najświętszej Marii Panny w Kolonii (by Oliver Prang na licencji FreeImages)

Historia świątyni

Prace wykopaliskowe prowadzone w pobliżu katedry dowiodły, że już w roku 50 n. e. istniała w tym miejscu rzymska świątynia, zbudowana przez Merkuriusza Augusta.

Później był to dwuchórowy kościół biskupi (bazylika), w którym chór zachodni poświęcono św. Piotrowi a chór wschodni – Najświętszej Marii Pannie.

Bazylika około 935 roku, za pontyfikatu arcybiskupa Bruno, została przekształcona z trzynawowego kościoła w pięcionawowy.

W roku 1248 arcybiskup Konrad von Hochstaden położył kamień węgielny pod budowę nowej, gotyckiej katedry wznoszonej według wzorów francuskich.

Centrum pielgrzymkowe

Bezpośrednią przyczyną budowy nowej katedry stał się wzrost znaczenia Kolonii jako jednego z najliczniej odwiedzanych miejsc pielgrzymkowych w ówczesnej Europie, po Ziemi Świętej, Rzymie i Santiago de Compostela.

Na taki stan rzeczy wpłynęło przywiezienie do Kolonii relikwii Trzech Króli, ofiarowanych przez cesarza Fryderyka Barbarossę. Złoty relikwiarz, którego budowę zlecono w roku 1181, a zakończono po niemal czterdziestu latach, jest uważany za największe dzieło sztuki złotniczej w historii.

Niemcy | Katedra w Kolonii - detal architektoniczny

Niemcy | Katedra w Kolonii - detal architektoniczny (by Veronica M na licencji FreeImages)

Budowa gotyckiej katedry

Budowę katedry rozpoczęto w 1248 roku. Chór ukończono dopiero w 1320 roku, a poświęcono w 1322 roku.

Do 1400 roku zbudowano dwa piętra wieży południowej, a od XIV do XVI wieku środkowa i boczna nawa kościoła zostały wykonane do wysokości 15 i 18 m.

W roku 1560, wskutek znacznego spadku znaczenia Kolonii, budowę przerwano. Wznowione w roku 1842 prace budowlane prace zostały zakończone w roku 1880, kiedy katedrę poświęcono w obecności cesarza Wilhelma I. Za sprawą wzniesionych wówczas wież o wysokości 157 m, katedra przez pewien czas była najwyższą budowlą świata.

Zniszczenia wojenne

Podczas II wojny światowej uległy zniszczeniu między innymi sklepienia nawy głównej i północnej nawy bocznej. Uszkodzenia usuwano przez jedenaście lat, posługując się oryginalnymi planami i przywracając katedrze jej poprzedni blask.

Skarby katedry

W kolońskiej katedrze przechowywane są liczne dzieła sztuki. Znajdują się tu m.in.: pochodzący z 970 roku, najstarszy zachowany wizerunek Chrystusa na krzyżu; relikwiarz Trzech Króli; rzeźby apostołów, umieszczone na filarach podtrzymujących chór; średniowieczne okna i wspaniałe dzieła sztuki ze skarbca katedralnego; czternastowieczne witraże; trzyczęściowy ołtarz pędzla Stephana Lochnera i dębowy krucyfiks arcybiskupa Gerona sprzed 976 roku, z nadnaturalnej wielkości figurą Chrystusa.

Zainteresują Cię również

Koptowie - wspólnota chrześcijańska w Egipcie Koptowie - wspólnota chrześcijańska w Egipcie
Koptowie stanowią jedną z najstarszych wspólnot chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie. Są też najliczniejszą grupą...
Cerkiew św. Łazarza w Larnace Cerkiew św. Łazarza w Larnace
Dla wielu turystów ich urlop na Cyprze zaczyna się w Larnace. Samoloty większości linii lotniczych lądują właśnie...
Klasztor Kykkos w górach Troodos Klasztor Kykkos w górach Troodos
Ten piękny i uważany za najwspanialszą budowlę tego typu na Cyprze, XI-wieczny klasztor, leży w górach Troodos, na...
Meczet Dżumeirah Meczet Dżumeirah
Meczet Dżumeirah (Jumeirah) to jedyny meczet w Dubaju, do którego wstęp mają niemuzułmanie. Udostępnienie meczetu...
Klasztor św. Michała Archanioła Klasztor św. Michała Archanioła
Ze względu na swoje niesamowite barwy budowla ta rzuca się w oczy już z daleka: błękitny jak niebo główny budynek...
Kaplica Boimów Kaplica Boimów
Kaplica wybudowana dla lwowskiej rodziny kupieckiej należy do najbardziej znanych przykładów późnorenesansowej...