Ukraina – „ziemia, która leży na skraju” – to bardzo odpowiednia nazwa dla kraju, który leży na południowo-wschodniej granicy Europy, u progu Azji, na obrzeżach śródziemnomorskiego świata, po obu stronach ważnej niegdyś granicy między lasem (gdzie można było się schronić przed niebezpieczeństwem) i otwartym stepem.

Ukraina | Żyzne ziemie i umiarkowany klimat od dawna czyniły obszary dzisiejszej Ukrainy miejscem bardzo atrakcyjnym do osiedlenia się i życia.
Ukraina | Żyzne ziemie i umiarkowany klimat od dawna czyniły obszary dzisiejszej Ukrainy miejscem bardzo atrakcyjnym do osiedlenia się i życia. (by featheredtar)

Najkrótsza nawet wersja historii tego kraju musiałaby, z konieczności, przerodzić się w obszerną rozprawę naukową. Dlatego przedstawimy tylko kilka punktów – „kamieni milowych” w dziejach Ukrainy. Na dowód, że historia Ukrainy nie zaczęła się wraz z rozpadem Związku Radzieckiego, zaczniemy od czasów najdawniejszych.

Prehistoria

Żyzne ziemie, umiarkowany klimat, rzeki pełne ryb i lasy bogate w zwierzynę – z dawien dawna Ukraina była miejscem dogodnym do osiedlenia się i życia.

Według świadectw naukowych, człowiek pierwotny pojawił się na terytorium dzisiejszej Ukrainy około 200 tysięcy lat temu, w epoce wczesnego paleolitu.

Mniej więcej 120-40 tysięcy lat przed naszą erą na dużej części Ukrainy osiedlił się bardziej już „doskonały” człowiek – neandertalczyk.

W epoce późnego paleolitu (40-10 tys. lat p.n.e.) uformował się Homo sapiens, który przetrwał do dzisiaj. Na ziemiach Ukrainy odkryto ok. 800 stanowisk archeologicznych z tamtej epoki. Ogólna liczba mieszkańców ówczesnych obszarów Ukrainy mogła wynosić do 20 000 ludzi.

Pierwsze wzmianki o Słowianach (pod nazwą Wenedów) na terytorium współczesnej Ukrainy spotyka się u antycznych autorów I i II stulecia. W ich dziełach Wenedowie są zlokalizowani w leśno-stepowym obszarze od Dniepru do Wisły, między plemionami bałtyckimi i Alanami. Później bizantyjscy historycy wspominają Słowian pod nazwami Wenedów, Antów i Sklawinów.

Dane archeologiczne potwierdzają informacje ze źródeł pisanych i wskazują, że między V i VII wiekiem na terytorium Sklawinów i Antów formowały się lokalne więzi kulturowe, które stopniowo przekształcały się w związki miejscowych plemion słowiańskich.

Analizując dawną historię Ukrainy nie sposób nie wspomnieć o greckich miastach-koloniach w Północnym Przyczarnomorzu. Do najstarszych kolonii założonych tu w VII wieku p.n.e. przez uchodźców z jońskiego Miletu należała osada na wyspie (a w tamtych czasach na półwyspie) Berezań, a także miasto Pantikapajon (obecnie w granicach miasta Kercz).

Ukraina | Pomnik upamiętniający bitwę o Dniepr (1943 r.)
Ukraina | Pomnik upamiętniający bitwę o Dniepr (1943 r.) (by thisisbossi)

Zainteresują Cię również

Filmy z Chorwacją w tle Filmy z Chorwacją w tle
Chorwacja to piękny i malowniczy kraj, pełen fascynujących zabytków, urokliwych miejsc i urzekających krajobrazów....
Portugalskie imiona i nazwiska Portugalskie imiona i nazwiska
Portugalczycy, to ludzie o co najmniej dwóch nazwiskach. Zapisywane w pierwszej kolejności, ale wbrew pozorom...
Portugalia - informacje ogólne i ciekawostki Portugalia - informacje ogólne i ciekawostki
W którym roku Portugalia przystąpiła do Unii Europejskiej? Jaką walutą posługują się mieszkańcy tego kraju? Jak...
Kubański taniec Kubański taniec
Każdy, kto widział drugą część głośnego „Dirty Dancing – Havana Nights” – nie mógł nie zapamiętać, że Amerykanie to...
Chorwackie Aquaparki – rozrywka dla całej rodziny Chorwackie Aquaparki – rozrywka dla całej rodziny
Słońce i upalna pogoda zachęcają do odpoczynku nad wodą. Jeśli znudziło wam się jednak leżakowanie na plaży i...
Zamek Hrabiego Draculi Zamek Hrabiego Draculi
Chyba nie ma świecie osoby, której Rumunia, a w szczególności Transylwania, nie kojarzyłaby się z legendarnym...

Średniowiecze i czasy nowożytne

 • Wiek IX i X naszej ery – powstanie i rozwój Rusi Kijowskiej – prastarej Ukrainy. To pierwsze średniowieczne słowiańskie państwo zjednoczyło Słowian Wschodnich od Morza Bałtyckiego do Czarnego i od Wołgi aż do Cisy.
 • Rok 988 – chrzest Rusi Kijowskiej przez Wielkiego Księcia Włodzimierza.
 • 1036-1054 – rozkwit państwa pod rządami Wielkiego Księcia Jarosława Mądrego.
 • 1237-1240 – podbój Rusi Kijowskiej przez Mongołów.
 • XII-XIV wiek – Księstwo Galicyjsko-Wołyńskie. Okres świetności w XIII w. pod panowaniem księcia Daniło. W połowie XIV w. księstwo zostało podzielone między Polskę i Litwę.
 • Początek XVI w. – powstanie Siczy Zaporoskiej – socjalno-politycznej i militarno-demokratycznej formacji ukraińskich Kozaków.
 • 1569 – polsko-litewska unia zawarta w Lublinie: prawie cała Ukraina weszła w skład Królestwa Polskiego. Polska likwidowała w następnych dziesięcioleciach chłopskie wolności, co prowadziło do poważnych konfliktów socjalnych.
 • 1596 – unia kościelna w Brzesku: Podział kościoła prawosławnego w Polsce-Litwie i powstanie kościoła unickiego.
 • 1648 – powstanie kozackie pod wodzą hetmana Bohdana Chmielnickiego. Utworzenie hetmanatu ukraińskich Kozaków.
 • 1654 – zawarcie w Perejasławiu umowy ukraińsko-rosyjskiej. Obszary na wschód od Dniepru znalazły się pod bezpośrednim protektoratem Rosji.
 • 1772 – pierwszy rozbiór Polski: Galicja znalazła się w granicach Austrii.
 • 1793 – drugi rozbiór Polski: część Ukrainy na wschód od Dniepru przypadła Rosji.
 • XIX wiek – rodzenie się ukraińskich ruchów narodowych, powstanie narodowej literatury.
 • 1917-1918 – utworzenie Rady Centralnej (zgromadzenie parlamentarne) w Kijowie po Rewolucji Lutowej, następnie proklamowanie autonomii, a później niepodległej Republiki Ukrainy. W listopadzie 1918 utworzono Republikę Zachodniej Ukrainy. Obie zjednoczyły się w 1919 r.
 • 1919 – wojna domowa: w Kijowie na zmianę panowali „biali”, bolszewicy i współpracujące oddziały interwencyjne.
 • 1922 – umowa państwowa: Ukraina należy do Związku Radzieckiego jako Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka.
 • 1932/33 – „Wielki głód na Ukrainie”: na skutek radzieckiej reformy rolnej i rekwizycji zboża zmarło na Ukrainie ok. 4 do 6 milionów ludzi.

Ukraina | W 1986 r. miała miejsce katastrofa w elektrowni jądrowej w Czarnobylu
Ukraina | W 1986 r. miała miejsce katastrofa w elektrowni jądrowej w Czarnobylu (by lord_yo)

 • 1939 – układ Hitler-Stalin z tajnym protokołem dodatkowym: Zachodnia Ukraina znalazła się w radzieckiej strefie wpływów.
 • 1941 – zajęcie Ukrainy przez wojska niemieckie; proklamowanie państwa ukraińskiego przez ukraińskich nacjonalistów (OUN). Miliony Ukraińców deportowanych do Rzeszy do robót przymusowych.
 • 1943/44 – ponowne Zajęcie Ukrainy przez Armię Radziecką.
 • 26.06.1945 – Ukraina jest członkiem-założycielem ONZ.
 • 1954 – decyzją Rady Najwyższej ZSRR Półwysep Krymski zostaje przekazany Ukrainie.
 • Lata 1960 – na nowo odżywają idee narodowe; „ukrainizację” wspiera sekretarz partii Petro Szełest.
 • 1986 – katastrofa w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, skażonych zostało 12% powierzchni rolnych na Ukrainie.
 • 1989 – strajki w zagłębiach węglowych Donbasu i Dniepru, podczas których wysuwano postulaty finansowe i polityczne. Kongres założycielski „Ruchu”: żądania autonomii gospodarczej, języka ukraińskiego, jako języka urzędowego, narodowych symboli, legalizacji unickiego ukraińskiego kościoła katolickiego.
 • 29.10.1989 - język ukraiński staje się językiem urzędowym.
 • 1990 – deklaracja częściowej suwerenności Ukrainy przez Radę Najwyższą Ukrainy.
 • 1991 – po próbie puczu przeciwko prezydentowi Gorbaczowowi w Moskwie, parlament Ukrainy proklamuje niepodległość kraju, co zostaje zatwierdzone przez referendum 1.12.1991. Na pierwszego prezydenta niepodległej Ukrainy zostaje wybrany Leonid Krawczuk. Następuje rozwiązanie ZSRR i utworzenie Wspólnoty Niepodległych Państw.
 • 1994 – wybór Leonida Kuczmy na stanowisko prezydenta Ukrainy.
 • 1996 – wycofanie z Ukrainy ostatnich rakiet z głowicami jądrowymi. Uchwalenie konstytucji. Reforma finansów – wprowadzenie własnej waluty hrywny.
 • 1997 – ukraiński prezydent Kuczma oraz rosyjski prezydent Jelcyn podpisują w Kijowie porozumienie, które potwierdza terytorialną integralność obu krajów, oraz przynależność do Ukrainy Krymu i Sewastopola. Podpisanie karty NATO-Ukraina w Madrycie.
 • W ten sposób Ukraina stała się pełnoprawnym członkiem europejskiej społeczności i weszła na drogę demokratycznego rozwoju. Bez względu na to, jaka opcja polityczna zdobędzie na pewien czas władzę i z jakimi wyzwaniami przyjdzie się Ukraińcom zmierzyć w przyszłości, ich odwieczne dążenie do niepodległej Ukrainy zostało zrealizowane.
 

Przeczytaj również

Walki byków

Tłum widzów krzyczy, byk pochyla rogi, a dziarski torero, gardząc śmiercią, staje do walki z bestią. Myślicie, że to się…

Świętowanie po rosyjsku

Rosja, pomimo rozległości swojego terytorium, obchodzi święta jednakowo. Oczywiście zdarzają się obchody charakterystyczne dla jednego tylko miasta lub regionu.

Informacje dla kierowców

Sieć dróg publicznych jest w Chorwacji bardzo dobrze rozwinięta i, co ważne, często posiadają one oznaczenia zarówno krajowe, jak i…

Oktoberfest – niemieckie święto piwa

Oktoberfest to słynne niemieckie święto piwa obchodzone co roku w październiku. Czy znacie genezę tego festynu, popularnego dziś na całym…

Goście Dawnego Kijowa

Festiwal „Goście Dawnego Kijowa XV wieku”, który odbywa się w dniach 24 i 25 września w Parku Ruś Kijowska*, gromadzi…

Zmiany w opłatach roamingowych 2017

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich wybierających się na tegoroczne wakacje do Chorwacji. Od 15 czerwca 2017 roku czekają nas zmiany…

Kyrenia

Chyba żadne miasto Cypru nie może poszczycić się tak bogatym dziedzictwem naturalnym, jak położone na północnym wybrzeżu miasteczko Kyrenia –…

Stadion Miejski (Wrocław)

Projekt wrocławskiego stadionu powstał w niemieckim konsorcjum JSK Architekci – w tym samym, który ma na swoim koncie takie zrealizowane…