Ukraina poszczycić się może imponującym bogactwem malowniczych krajobrazów. Nic zaś nie zapewnia bezpiecznego rozwoju naturalnej flory i fauny tak, jak parki narodowe i rezerwaty przyrody.

Ukraina | Karpacki Park Narodowy

Ukraina | Karpacki Park Narodowy (by ivan cruz na licencji FreeImages)

Ochrona przyrody na Ukrainie

Miejsca te nie tylko chronią zagrożone gatunki zwierząt i dającą im schronienie dziką roślinność, ale także sprzyjają rozwojowi coraz popularniejszej ostatnimi czasy ekoturystyki.

Ta gałąź turystyki opiera się na podróżowaniu bezpiecznym dla środowiska, ale niepozbawianym atrakcji. Pozwala na korzystanie z uroków przyrody bez jej niszczenia, bez ingerencji w naturalne ekosystemy. Podczas gdy turyści korzystają z uroków i dobrodziejstw natury, odpowiednie organizacje dbają o przekazanie płynących z ekoturystyki dochodów na ochronę przyrodniczego dziedzictwa.

Najpiękniejsze okazy ukraińskiej flory i fauny spotkamy w dziewięciu największych parkach narodowych, wśród których wyróżnia się:

Szacki Park Narodowy – położony na Wołyniu w pobliżu granicy z Polską i Białorusią. Założono go w 1983 r. w celu ochrony imponującego ekosystemu Jezior Szackich.

Karpacki Park Narodowy – położony, jak sama nazwa wskazuje, na Zakarpaciu. Park założono w 1968 r., oczywiście dla ochrony górskiej przyrody.

Park Narodowy Synewyr – położony także na Zakarpaciu.

Park Narodowy Beskidy Skolskie – położony w obwodzie lwowskim.

Jaworowski Park Narodowy – położony w dorzeczu Wereszycy w krainie geograficznej zwanej Roztoczem (na zachodzie Ukrainy).

Park Narodowy Podilśki Towtry – chroni przyrodnicze bogactwo Podola.

Park Narodowy Święte Góry – położony w dolinie Dońca. Znajdziemy tu imponujące skały kredowe i ukryte pośród nich wspaniałe zabytki.

Park Narodowy Desniańsko-Starohucki – położony w północno-wschodniej części Ukrainy, chroniący chroniący setki gatunków roślin nasiennych i paprotników.

Azowsko-Siwaski Park Narodowy – zlokalizowany na Krymie w celu ochrony roślin i zwierząt zamieszkujących wody i wybrzeża zatoki Siwasz.

 

Wśród rezerwatów przyrody na wyróżnienie zasługują:

Poleski Rezerwat Przyrody – powstały w 1968 r. w okolicach Żytomierza. Obszar chroniony zajmuje głównie ekosystem bagienny.

Rezerwat Biosfery Askania Nowa – jeden z najstarszych rezerwatów przyrody na Ukrainie, wyróżniony przez UNESCO. Chroni roślinność stepową.

Czarnomorski Rezerwat Biosfery – założony w 1927 r. w celu ochrony licznych gatunków ptaków migrujących oraz ich terenów gniazdowych.

Rezerwat Jałtański Górsko-Leśny – obejmuje tereny leśne z sosną krymską, jałowcami, dębami i bukami, rozciągające się wzdłuż wybrzeży Morza Czarnego. Występują tu także bajeczne formy geologiczne: jaskinie, groty, wąwozy i wodospady.

Rezerwat geologiczny „Kamienna wioska” – wspaniałe formacje skalne przypominają swym kształtem zabudowę osiedla mieszkalnego. Lokalizacja: niedaleko wsi Rudnia-Zamysłowicka, w rejonie Olewskim, w obwodzie Żytomirskim.

Zainteresują Cię również

Klimat Ukrainy Klimat Ukrainy
Większa część państwa położona jest w strefie klimatu umiarkowanego kontynentalnego. Tylko południowe regiony, w...
Chorwackie obiekty na liście UNESCO Chorwackie obiekty na liście UNESCO
Na liście światowego dziedzictwa UNESCO znajduje się siedem chorwackich obiektów. Są na niej wspaniałe budynki...
Nairobi Nairobi
Niemal w samym centrum Kenii, na około 1700 m n.p.m. nad źródłem rzeki Athi, u podnóża gór Aberdare, położona jest...
Park Narodów (Parque das Nações) w Lizbonie Park Narodów (Parque das Nações) w Lizbonie
Po zamknięciu Światowej Wystawy Expo w 1998 roku, nowo powstały teren wraz z jego zabudowaniami przekształcony...
Saki - idealne miejsce na wypoczynek Saki - idealne miejsce na wypoczynek
Pośród turystów odwiedzających Ukrainę od dawna istnieje spór o to, czy najlepszym kurortem Półwyspu Krymskiego...
Ust-Putiła – bogaczka przemieniona w skałę Ust-Putiła – bogaczka przemieniona w skałę
Wioska Ust-Putiła znajduje się w Putilskim rejonie obwodu Czernowieckiego w pobliżu granicy z Rumunią. Tam rzeka...